Bệnh viện đa khoa An Phước Bình Thuận

Bệnh viện đa khoa An Phước Bình Thuận

Phước được thành lập và đi vào hoạt động ngày 27/12/2001.

Trường đại học Phan Thiết

Trường đại học Phan Thiết

rường đại học Phan Thiết được hình thành từ 1 làng cổ có trên 100 năm tuổi với ba yếu tố kiến trúc độc đáo nằm trên con đường cách trung tâm Thành Phố Phan Thiết 5km

Bệnh Viện Đa Khoa Bình Thuận

Bệnh Viện Đa Khoa Bình Thuận

Bệnh Viện Đa Khoa Bình Thuận (BVĐK) có quy mô 800 giường bệnh, 24 khoa với 707 cán bộ công chức, trong đó có 113 bác sĩ