Chùa Phật Học hay còn gọi là chùa Tỉnh Hội được xây dựng năm 1940 (Canh thìn Bảo Đại Thập Tam Niên) sau khi được ban trị sự An Nam Phật Học Hội Tỉnh Bình Thuận và Phật Tử sáng lập Chùa Phật Học làm trụ sở Tỉnh hội để điều hành và truyền bá chánh pháp.

Chùa Phật Học hay chùa Tỉnh Hội tọa lạc 78A Trần Phú – Phường Lạc Đạo – Thành phố Phan Thiết. Từ khi sáng lập cho đến ngày nay, Chùa được chọn làm trụ sở của giáo hội cấp Tỉnh, điều hành tất cả mọi hoạt động của Tỉnh.

Đây cũng là nơi mà Chư vị Cao Tăng thường lui tới và cũng chính nơi đây, xưa kia Ngài Thừa Tiêu đã sinh hoạt Phật Sự trong An Nam Phật Học hội. Trải qua những thăng trầm, thay đổi của phong trào Phật giáo, Chùa Phật Học đã từng là cơ sở cấp Tỉnh của các Tổ chức Phật giáo sau:

+ Năm 1940 – 1951 trụ sở An Nam Phật Học hội. Năm 1950 thành lập gia đình Phật Tử (GĐPT) đầu tiên của Tỉnh Bình Thuận.

+ Năm 1951 – 1964 trụ sở giáo hội Tăng già Bình Thuận.

+ Năm 1963 Chùa Tỉnh Hội là cơ quan đầu não lãnh đạo phong trào đấu tranh của Phật giáo chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm. Đại Đức Thích Nguyên Hương cũng từ nơi đây đốt lên ngọn lửa từ bi sau Hòa Thượng Thích Quảng Đức.

+ Năm 1964 – 1982 trụ sở của Ban đại diện GHPGVN TN Tỉnh Bình Thuận, Hòa Thượng Thích Ấn Tâm là vị chánh đại diện đầu tiên của Tỉnh giáo hội, Hòa Thượng rất có công trong việc hoằng dương Phật pháp, kế thừa sự nghiệp của Hòa Thượng Ấn Tâm là Hòa Thượng Thích Minh Chơn.

+ Năm 1982 đến nay trụ sở của Ban đại diện GHPGVN do Chư Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Thích Tịnh Trí, Thích Minh Đức lần lượt làm Trưởng ban Trị Sự.

Là một Cơ Sở cấp Tỉnh nên các vị trụ trì đều do Giáo hội mời hoặc đề cử, Chùa Tỉnh Hội Phật giáo Bình Thuận trải qua các đời trụ trì như sau: 1940 – 1941 Thượng Tọa Thích Nguyên Trụ 1941 – 1945 Thượng Tọa Thích Phước Nhàn 1945 – 1954 Hòa Thượng Thích Long Hòa 1954 – 1958 Thượng Tọa Thích Minh Tánh 1958 – 1961 Thượng Tọa Thích Đức Thiệu 1961 – 1964 Thượng Tọa Thích Quang Thể 1964 – 1967 Thượng Tọa Thích Viên Nhơn 1967 – 1972 Hòa Thượng Thích Ấn Tâm 1972 – 1975 Hòa Thượng Thích Viên Quang 1975 đến nay (1992) Thượng Tọa Thích Chơn Thành làm trụ trì

  • Đại Đức Thích Minh Nhựt phó trụ trì. chua phat hoc binh thuan 2 Chùa Tỉnh Hội, trước đây chỉ có Chánh điện (phần tiền đường hiện nay) và ngôi nhà giảng, nhưng qua các đời trụ trì Chư Tôn Đức đã xây dựng và phát triển thêm thành một cơ sở Phật giáo như hôm nay.

 

  • Hòa Thượng Ấn Tâm xây dựng thêm chánh điện, Hòa Thượng Quang Thể cất thêm nhà Tăng, ban hướng dẫn GĐPT xây đoàn quán, phòng thuốc từ thiện. Năm 1967 Hòa Thượng Ấn Tâm đúc một quả Đại Hồng Chung cao 1,50m. 
  • Năm 1985 ngôi tiền đường xuống cấp, Thượng Tọa Thích Chơn Thành và Đại Đức Thích Minh Nhựt phát tâm vận động Phật tử trùng tu lại cổ lầu tiền đường, tu sửa điện thờ Phật, tạo bộ hương án và lót bê tông lại sân Chùa. 
  • Chùa Tỉnh hội chánh điện thờ tượng Đức Phật Thích Ca, phía dưới thờ tượng Phật A Di Đà, hương án thờ tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Tả hữu thờ Tổ và Chư hương linh, Chùa Tỉnh Hội hiện nay bề thế khang trang là nhờ công đức tu bổ trùng hưng của Chư Tôn đức Hòa Thượng, Thượng Tọa xứng đáng là trung tâm truyền bá chánh pháp, điều hành Phật Sự cấp Tỉnh.
  • Cổng Tam quan và chánh diện của Chùa có nhiều câu đối chữ Nôm do Hòa Thượng Quy Thiên sáng tác, trình bày ý nghĩa cao siêu mầu nhiệm của giáo lý Phật đã khiến người đọc cảm nhận được lối sống giải thoát của cửa thiền. 
  • Năm 2006, Hòa Thượng Thích Chơn Thành đã xây dựng mới ngôi chánh điện, gồm một trệt một lầu. Uy nghiêm đồ sộ, chánh điện tôn trí tượng đức Bổn Sư bằng đồng cao 2,8m. Tượng Bồ Tát Địa Tạng và Quan Âm bằng đồng cao 2m. Hiện nay Chùa được đổi tên từ Chùa Tỉnh Hội thành Chùa Phật Ân.